DO KAŻDEGO BADANIA

NIESPODZIANKA GRATIS!

Przeprowadzamy badania techniczne samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów, przyczep i naczep, w tym:

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych

 • badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w którym stwierdzono usterki, może być dokonane tylko w zakresie ich usunięcia wyłącznie przez stację , która te usterki stwierdziła, w okresie nie dłuższym niż 14 dni. W innej stacji albo po upływie tego terminu przeprowadza się badanie okresowe (podstawa prawna: Dz.U. Nr 227 z 2003r. poz. 225 §12 ust.5)

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli

 • Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska.

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdów:

 • z instalacją gazową
 • taksówka osobowa lub bagażowa
 • używany jako pojazd uprzywilejowany
 • do przewozu materiałów niebezpiecznych
 • autobusu do 100km/h
 • do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu
 • w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub elementów powodujących zmianę danych technicznych
 • po kolizji drogowej

Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych

Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

 • pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczep
 • pojazdu do wykonywania czynności na drodze
 • pojazdu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób
 • autobusu miejskiego
 • autobusu szkolnego
 • wykonanie numeru nadwozia
 • wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej i jej umieszczenie