Dane kontaktowe

Dane auta

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przetworzenia zapytania znajdującego się w formularzu kontaktowym. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Przeładunkowa Eltras Elżbieta Wiesiełowska, ul. Logarytmiczna 7, 15-587 Białystok; 2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych: mail: biuro@eltras.pl, tel: 85 6525132; 3) podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zapytania i prowadzenia korespondencji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia wymiany korespondencji; 4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością powadzenia korespondencji; 6) odbiorcy danych osobowych: dostawca aplikacji strony internetowej oraz hostingu, na którego serwerach znajduje się strona internetowa; 7) Pani/Pana dane nie będą profilowane.

CAPTCHA
Please wait...